Avís legal

PUTPUT COMUNICACIONS, S.L. és una societat inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 33.858, foli 215, full núm. 239.888, inscripció 1a, amb CIF B-62655832. Aquesta empresa és propietària del nom de domini putput.es.

El domicili social de PUTPUT COMUNICACIONS, S.L. és:

Fontanella 21-23 4t 1a
08010 Barcelona
Tel: +34 933 170 823
Fax: +34 933 424 372
Email: info@putput.cat

Condicions generals d’ús

L’usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web. Això implica que la utilitzarà conforme al present avís legal i a les condicions particulars d’alguns serveis, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.

La utilització d’aquesta pàgina web suposa l’acceptació d’aquest avís legal.

PUTPUT COMUNICACIONS, S.L. es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d’aquest avís legal. Per tant, i per una correcta utilització d’aquesta pàgina web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que PUTPUT COMUNICACIONS, S.L. ofereix a través de la seva pàgina web i, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics de PUTPUT COMUNICACIONS, S.L., dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar els danys anteriorment esmentats; i intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

PUTPUT COMUNICACIONS, S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, PUTPUT COMUNICACIONS, S.L. no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats, o altres eines de participació.

Propietat intel·lectual industrial

© 2005, PUTPUT COMUNICACIONS, S.L., putput.es. Reservats tots els drets.

Aquesta pàgina web i els seus continguts (textos, imatges, logotips, marques comercials, botons, software, etc.) estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual. Per això, es prohibeix expressament la seva reproducció, copia, modificació, distribució o transformació sense l´expressa autorització per escrit de PUTPUT COMUNICACIONS, S.L.

L’accés a aquesta pàgina web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat intel·lectual sobre els continguts que figuren en aquesta.

PUTPUT COMUNICACIONS, S.L. es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquesta pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís.

Limitació de la responsabilitat

La informació continguda en aquesta pàgina web pot no ser correcta, encara que PUTPUT COMUNICACIONS, S.L. hagi fet esforços per mantenir la seva exactitud i actualització. En conseqüència, PUTPUT COMUNICACIONS, S.L. no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

PUTPUT COMUNICACIONS, S.L. no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquesta pàgina web o dels seus continguts, no garantint l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

PUTPUT COMUNICACIONS, S.L. no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquesta pàgina web.

Política de protecció de dades de caràcter personal

En compliment amb la legislació en matèria de protecció de dades que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal, denominat “Clients i Proveïdors”. El responsable del citat fitxer és PUTPUT COMUNICACIONS, S.L. (PUTPUT en endavant), creat amb les dades obtingudes per aquesta pàgina web a través de la complementació per part de l’usuari de qualsevol dels formularis de recollida de dades i/o enviament de missatges de correu electrònic a l’adreça info@putput.cat.

Aquest fitxer ha estat creat amb la finalitat de donar informació sobre la prestació dels serveis oferts per PUTPUT, així com per la realització de les seves activitats promocionals i publicitàries per qualsevol mitjà, incloent-hi l’enviament de correus electrònics, d’acord amb la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació, que desenvolupen la Llei 32/2003 de Serveis de la Societat de la Informació i la Llei General de Telecomunicacions que desenvolupa la Llei 32/2003 de 3 de novembre.

En el cas de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari a través del formulari de l’apartat “Treballa”, PUTPUT com a responsable del fitxer informa que aquestes dades s’incorporen a un fitxer denominat “Recursos Humans” de la seva titularitat amb la finalitat de tractar-les en els processos de selecció de personal.

Consentiment de l’usuari:

L’usuari presta el seu consentiment per al tractament de les dades que ha proporcionat, per al desenvolupament de les finalitats abans descrites, en omplir qualsevol dels formularis de recollida de dades i/o enviant algun missatge electrònic a l’adreça info@putput.cat en el fitxer de dades de caràcter personal descrit anteriorment.

Durant el procés de recollida de dades, i a la secció de la pàgina web on siguin sol·licitades, l’usuari serà convenientment informat, per mitjà de la inclusió de la informació en el mateix formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida d’aquestes dades per a la prestació de serveis i dels seus drets.

Drets de l’usuari:

L’usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes, els drets que reconeix la LOPD i, particularment, els drets d’accés, de rectificació o de cancel·lació de dades i d’oposició, d´acord amb el que estableix la LOPD aportant la documentació requerida a la citada Llei, així com una fotocòpia del seu DNI. Una vegada omplerts els formularis, haurà d’enviar-los a la següent adreça:

PUTPUT COMUNICACIONS, S.L., Fontanella, 21-23, 4t 1a, 08010 de Barcelona, o bé mitjançant un correu electrònic a l’adreça info@putput.cat, a/ Atenció al client.

Mesures de seguretat:

PUTPUT declara haver adoptat totes les mesures de seguretat necessàries i adequades d’acord amb el que disposa el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament que desenvolupa el contingut de la LOPD, pels fitxers de nivell Bàsic. També en procés de millora continua, PUTPUT procura instal·lar altres mitjans i mesures tècniques de protecció addicionals.

PUTPUT informa que aquesta pàgina web utilitza cookies amb la única finalitat de recavar informació del navegador de l’usuari i facilitar així una millor navegació per la nostra web.

Legislació aplicable i tribunals competents

Les condicions d’aquesta pàgina web i les relacions entre l’usuari i PUTPUT COMUNICACIONS, S.L. es regiran per la legislació espanyola.

Per conèixer qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i PUTPUT COMUNICACIONS, S.L., ambdues parts se sotmeten als jutges i tribunals de Barcelona.