Hospital Clínic Intranet

Hem ofert una solució més productiva, rendible i competitiva, que contraresta la diversitat d’espais digitals independents dels que disposa l’Hospital Clínic de Barcelona. Aquesta eina amb gestió centralitzada de grups, departaments i projectes ofereix informació a tots els usuaris i compta amb un apartat reservat als membres de cada grup. Una nova plataforma que permet certa autonomia i personalització dels continguts.

Grups de treball:
departaments, unitats, projectes…

L’eina permet la creació de grups de treball i associar-hi els usuaris del sistema. Aquests espais es poden personalitzar amb una plana d’inici pròpia i compten amb un administrador que en gestiona els continguts i les funcionalitats.

Informació comuna i informació privada

Als diferents espais conviuen la informació comuna creada pels departaments de Recursos Humans i Comunicació de l’hospital (novetats, normatives, notícies corporatives) i la comunicació privada, tant del grup (documentació de treball, tasques a realitzar, convocatòries de reunions), com de l’usuari (consultar la nòmina, descarregar documentació específica).