Àrea Expositor Comerç electrònic i aplicació web

Cada any, més de 30.000 expositors contracten els serveis de Fira de Barcelona per participar als seus salons i congressos. Assolir una relació funcional i ordenada que beneficiï ambdues parts era l’objectiu de la Fira quan ens va encarregar conceptualitzar l’Àrea de l’Expositor.

El resultat és un espai personalitzable i adaptable per a cada saló, el qual permet a l’expositor gestionar online cada etapa de la seva participació, des de la fase inicial de contractació, durant la celebració de l’esdeveniment i fins al post-saló.

L’espai reuneix tota la documentació i els serveis que un expositor necessita gestionar per participar a un saló de Fira de Barcelona

Una interfície aclaridora

A Putput hem estandaritzat des del punt de vista gràfic continguts molt diversos (tasques, productes, factures, comunicats, contractes…) i hem endreçat la navegació en pestanyes amb la finalitat que l’expositor pugui gestionar online la seva participació de forma fàcil i intuïtiva.

Àrea Expositor - Calendari tasques

Una gestió eficient i positiva

L’esforç d’endreça, conceptualització, arquitectura i disseny ha donat com a resultat un Área d’Expositor des d’on es poden realitzar accions tan diverses com la contractació d’espais, l’adquisició de productes i serveis o la programació de tasques. Tot amb un únic objectiu: que l’usuari tingui la millor experiència amb Fira.