NanOpinion Portal educatiu

Nanopinion és un projecte públic impulsat per la Comissió Europea en el que participen 11 països i 17 socis internacionals. El seu objectiu és realitzar un seguiment de l’opinió pública sobre el que s’espera de la innovació amb nanotecnologies en àmbits com l’alimentació, la medicina o el medi ambient.

nanopinion.eu

Ajudem a divulgar una nova tecnologia

Volíem oferir als usuaris la informació necessària per formar-se una opinió respecte aquesta nova àrea científica, estar al dia dels esdeveniments relacionats i poder fer un seguiment de com aquest coneixement està arribant a la resta de la ciutadania europea i quin és el seu parer.

Nanopinion noia

Un repositori amb més de 150 recursos multimèdia

La nostra tasca també va ser la conceptualització i desenvolupament del repositori de les peces formatives creades, de forma descentralitzada, pels diferents països i socis. Aquest conjunt de jocs, vídeos, webs i laboratoris virtuals, entre d’altres, queden organitzats en un recull  categoritzat i segmentat per tipus d’usuaris finals.

Com recollir l’opinió dels usuaris?

Unes enquestes mesuren el coneixement i opinió dels ciutadans europeus sobre la nanotecnologia. Aquest grup de preguntes es presenta de manera atractiva i àgil alhora que és fàcil de respondre per part dels usuaris. També es poden consultar els diferents resultats per països i, de cara a fomentar la participació, s’ofereix un sistema per proposar nous sondejos.

Davant la múltiple ubiqüitat del contingut i la diversitat d’espais per poder fer enquestes i recollir opinions i suggeriments, se’ns va encarregar aportar el nostre coneixement del món mòbil per adaptar aquests continguts i la visualització de resultats.

Sobre el terreny

L’activitat divulgativa del projecte es va desenvolupar en diferents tipus d’actes en viu: laboratoris al carrer, workshops i presentacions. En tots ells es va habilitar un conjunt de tablets per recollir i mostrar les dades.

Nanopinion Enquestes 1
Nanopinion Enquestes 2