Poble Espanyol Web corporativa

L’objectiu d’aquest projecte era traslladar la renovada imatge corporativa del Poble Espanyol a un nou web més àgil i útil, que donés cabuda a la diversitat de la seva àmplia oferta lúdica i cultural alhora que que potenciés la compra d’entrades. El resultat va ser un web organitzat a partir de dos eixos de navegació, on la venda sempre és visible.

poble-espanyol.com

El Poble Espanyol és una de les principals atraccions turístiques de Barcelona, amb 49.000 m2 i 1,3 milions de visitants anuals

Dos eixos de navegació: la solució per endreçar una àmplia oferta d’oci

Per un costat, un menú principal serveix per organitzar les diferents activitats, actes i infraestructures sota conceptes com gastronomia, agenda, compres o museu arquitectònic. D’altra banda, un segon eix dóna accés a la informació segons el tipus de perfil (visitants, famílies, escoles…). I per arrodonir l’experiència, al peu de cada contingut o bé a la columna dreta s’ofereixen a l’usuari altres suggeriments i informacions interessants.

Potenciem la venda: entrades sempre a la vista

La possibilitat de comprar entrades apareix a tot el web. Naturalment, també hi ha una secció específica d’entrades i abonaments, a la que s’accedeix ràpidament des de la capçalera de totes les pàgines.